Играта не е активна в момента!

Изгради своята стратегия за кредитиране. Провери уменията си да анализираш риска.

ScoreIt e игра-симулация за оценка на риска при предоставяне на кредити. Всеки играч започва със стартов капитал от 40 000 единици и сам решава на кого, колко и при какви условия да отпусне кредит, за да постигне най-добро управление на капитала си.